ثبت نام

فرم پیش ثبت نام

والدین گرامی لطفا فرم را به دقت پرنمایید و بعد از دریافت کد تایید که به تلفن همراه شما ارسال می گردد، آن کد را در قسمت پایانی فرم (قسمت تایید موبایل) وارد نموده و مجدد آنرا ارسال نمایید و ثبت نام شما زمانی کامل می گردد که پیام " فرم شما با موفقیت ارسال گردید" را دریافت کنید.
  • مثال : 1385/01/19