امکانات

21

 

امکانات

       1. استفاده از روش هاي نوين آموزشي

  1.  به كارگيري روش هاي خلاق در ارزشيابي توصيفي با تكيه بر كسب مهارت ها

  2. بررسي عملكرد دانش آموز با توجه به هوش هاي چند گانه و شكوفايي استعدادهاي آنان در زمينه هاي مختلف

  3. انتخاب كادر مجرب , فعّال و باتجربه در زمينه هاي آموزشي و روان شناسي كودك

  4.  كسب رتبه هاي ممتاز علمي , پرورشي و ورزشي در سطح مدارس و مناطق و اخذ رتبه هاي برتر

  5. توجه ويژه به مسائل فرهنگي ( برگزاري مراسم مذهبي , ملي و …)

  6.  انتخاب مدرسه به عنوان مدرسه ي قرآن

  7. بهره گيري از فن آوري IT در زمينه هاي آموزشي (اتصال تمامي كامپيوتر هاي موجود در سايت دبستان به اينترنت پرسرعت ADSL)

       9.  امكانات مجهز سمعي و بصري و آزمايشگاه پيشرفته

     10. نمايش خلاق ، خلاقيت ، دست ورزي ، پيوستن مدرسه شهيد مطهري به مدارس   ECO – School